Промо от Самкова на инструментал Joell Ortiz. Съёмка и монтаж — «Taboon Comoon».